Política de privacitat de minushu

english / español / català

Aquesta és la política de privacitat de l’empresa MINUSHU S.L., amb CIF: B-66592973.

INTRODUCCIÓ

Com a titular a tots els efectes de les pàgines web associades a MINUSHU S.L., de l’aplicació NUSHU i del suplement NUSHU (d’ara endavant, els Serveis), i responsable dels fitxers automatitzats derivats d’aquesta, MINUSHU S.L. garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, aixó com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre (d’ara endavant, LOPD i RLOPD) i la resta de normativa aplicable. Aquesta declaració vol informar els usuaris de la política de protecció de dades seguida per MINUSHU S.L. .

INFORMACIÓ RECOLLIDA

INFORMACIÓ PERSONAL

La informació personal és la que ens permet identificar a una persona, com pot ser el correu electrònic o el nom i cognoms. Per accedir als Serveis, l’Usuari s’ha de registrar mitjançant un formulari, en el que se li demanarà que proporcioni dades personals. Aquest usuari ha de ser major d’edat i el/la tutor/a legal del/la menor, en el cas que l’aplicació sigui utilitzada per un/a menor. No recollim dades personals de menors. En el cas que les recollíssim per algun motiu, ho faríem sempre amb el consentiment dels seus pares i/o tutors legals. Si un menor es fes passar per major d’edat, el compte i la subscripció seran nul•les.

La informació personal recollida (nom, cognoms i correu electrònic) ens servirà per poder dirgir-nos a vostè i per a poder comunicar-nos en el cas que sigui precís.

A l’aplicació, el nen pot posar el seu nom per a personalitzar la interacció amb el personatge principal. Aquesta informació es queda al dispositiu i nosaltres no tenim accés a ella.

En el cas que una persona que no tingués compte a l’aplicació, se li demanarà un correu electrònic per enviar-li un email de confirmació per a completar el registre. Guardarem aquest correu electrònic un màxim d’un dia als nostres servidors, i serà esborrat si la persona no completa el registre. Aquesta persona accepta expressament les cessions de dades previstes i detallades en aquest document, encara que siguin per un període curt.

Per recollir i emmagatzemar aquestes dades, utilitzem serveis de tercers, com Amazon i Stripe. Les dades personals es guardaran en un servidor d’Amazon situat a Irlanda, i les dades bancàries seran processades per la passarel•la de pagament Stripe.

Pots revisar les polítiques de privacitat d’aquests dos serveis aquí:

Si per casualitat un/a menor contactés amb nosaltres sense que fóssim conscients de la seva edat, els pares o tutors legals ens hauran d’avisar a través del correu electrònic info@minushu.com de què ha passat. Procedirem després a esborrar les dades o a obtenir el permís necessari per arxivar-les correctament.

Som conscients de la importància de protegir la privacitat dels nens, per la qual cosa animem als seus tutors a supervisar el contingut al qual els nens accedeixen a través d’Internet o d’aplicacions mòbils. En cap cas no se’ns podrà fer responsables si, per causes externes que l’empresa no hagi considerat o no pugui controlar, rebéssim dades personals d’un/a menor, ja que recau a sobre dels seus pares o tutors legals la tasca de monitorar l’activitat dels/les nens/es.

INFORMACIÓ ANÒNIMA

La informació anònima és la que ens ensenya si una aplicació funciona bé o no. En cap cas ens permet identificar a l’usuari. Els Serveis no recullen informació personal dels nens que la utilitzen. Per recollir aquesta informació, utilitzem Unity Analytics. Pots trobar més informació del seu servei aquí: https://unity3d.com/es/legal/terms-of-service/analytics . A la vegada, Unity guarda aquestes dades anònimes en un servidor d’Amazon. Pots trobar més informació sobre aquest servei aquí https://aws.amazon.com/es/ec2/.

Per saber si l’aplicació funciona correctament, guarda les següents dades:

  • - l’ID dels dispositius dels usuaris
  • - nombre d’usuaris actius
  • - quant dura cada sessió (des del moment que l’usuari obri l’app fins que la tanca)
  • - amb quina freqüència l’usuari utilitza l’aplicació
  • - en quines ciutats i països es descarrega l’aplicació
  • - quins sistemes operatius utilitzen els dispositius
  • - quin tipus de dispositius i models de dispositius s’utilitzen
  • - quantes vegades s’ha descarregat una missió
  • - quant de temps triga un usuari a tancar una missió
  • - quantes vegades un usuari comença una interacció i quantes vegades la finalitza, i en quin punt ho fa

Aquestes dades no es faran públiques i només s’utilitzaran de manera interna.

A part de les dades recollides, l’aplicació li demanarà accés a la càmera. En cap cas, des de MINUSHU, tenim accés a la càmera dels dispositius que han descarregat l’aplicació o a les fotografies i vídeos dels usuaris. Aquest permís només es demana per tal que la Realitat Augmentada funcioni.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podem modificar aquesta Política de Privacitat en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

SEGURETAT DE LES DADES

Adoptem les mesures d’índoles tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que estableixi la RLOPD. De totes maneres, no podem garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells o per part de tercers.

COOKIES

Part dels serveis que MINUSHU S.L. ofereix als seus usuaris a través de la web www.nushuadventures.com utilitzen cookies. Una cookie és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al navegador de l’usuari, de manera que la web pot consultar l’activitat prèvia de l’Usuari. La cookie només pot ser llegida pel lloc web que l’ha enviat a l’equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir virus. MINUSHU S.L. utilitza aquestes dades amb la finalitat de millorar els seus serveis. La informació que MINUSHU S.L. emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en diferents visites a la web. L’Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar les cookies. MINUSHU S.L. no es responsabilitza si la desactivació de les cookies impedeix el bon funcionament de la pàgina.

Per a més informació, consulta la nostra Política de Cookies.

RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES DADES

Els Usuaris poden accedir, cancel•lar, rectificar i oposar-se a les dades que hàgim recollit. Per fer-ho, han d’enviar un correu electrònic a info@minushu.com, identificant-se i concretant la seva sol•licitud. La petició ha d’estar firmada i s’ha d’adjuntar la còpia d’un document d’identitat vàlid. Si ho prefereixen, poden enviar-nos un correu postal, identificant-se i concretant la seva solicitud, a:

Minushu – Barcelona Activa
C/Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
SPAIN

INFORMACIÓ QUE PODEM REVELAR

La informació recollida per MINUSHU S.L. no es farà pública de forma oberta. Només tindran accés a les dades les persones de l’empresa que les necessitin per a treballar, els serveis que utilitzem per a recollir-los (que ens serveixen per a millorar l’aplicació i el servei que donem als usuaris) i empreses externes que contractem amb la finalitat de portar a terme els Serveis oferts per MINUSHU S.L. i que siguin utilitzats i/o contractats per l’Usuari.

Podem donar accés a les dades a organismes externs si se’ns requereix per llei, si hi ha un procediment judicial, per a protegir els drets i propietats de MINUSHU S.L. o per a investigar frau, infraccions de propietat intel•lectual, o qualsevol altra conducta que requereixi la investigació de les dades recollides.

MINUSHU S.L. pot compartir la informació recollida si la companyia canvia de propietari o si s’annexiona a una altra empresa.

CESSIÓ DE DADES I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

A l’utilitzar els serveis, facilitar-nos les seves dades i/o subscriure’s, vostè accepta expressament les cessions a tercers descrites en aquest document. Les cessions es faran sempre per poder proporcionar el servei i per complir amb la finalitat amb la qual les seves dades van ser capturades. Vostè també ens dóna el seu consentiment exprés a les cessions i transferències internacionals que siguin precises per complir amb la finalitat amb la qual les seves dades van ser capturades.

PUBLICITAT

Pot ser que, en algun moment, els nostres Serveis portin publicitat. Aquesta publicitat és adequada per a nens, i no anirà en contra de la Llei General de Publicitat d’Espanya.

No incloem anuncis que puguin redirigir al nen o nena fora de l’aplicació.

La publicitat és igual per a tots els usuaris. No guardem dades personals dels nens per a personalitzar la publicitat que reben.

TEMPS QUE GUARDEM LES DADES

Les dades obtingudes a través dels Serveis s’emmagatzemaran el temps que sigui necessari, amb la finalitat d’oferir un bon servei.

En cas que vulguis esborrar informació personal que ens hagis facilitat, envia’ns un correu a info@minushu.com.

LEGISLACIÓ VIGENT

La nostra aplicació està dirigida a menors de 13 anys, per la qual cosa no recollim informació personal, no posem anuncis dins de l’app que no siguin adequats per a l’audiència a la qual va dirigida i els anuncis no són personalitzats, tal com marquen la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) d’Espanya i la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) dels Estats Units.

Només és legalment vàlida la versió d’aquest document en castellà. Les traduccions al català i a l’anglès serveixen per facilitar la informació i la contractació dels Serveis per part dels Usuaris en aquests idiomes, però aquestes versions no són legalment vàlides.

L’animem a imprimir aquest document per tal que estigui a la seva disposició, juntament amb els d’Avís Legal i Termes i Condicions i la Política de Cookies.

Actualitzat per última vegada el 01 de juny de 2017.