Avís legal de minushu

english / español / català

Això és l'Avís legal i els Termes i Condicions de l'empresa MINUSHU S.L. .

Pots enviar-nos un missatge a info@minushu.com si hi ha algun punt que no entens.

Els Termes i Condicions és l'acord legal entre la persona que utilitzi els serveis de MINUSHU S.L. i / o el seu tutor legal (en endavant, els Usuaris) i MINUSHU SL, que ha de ser acceptat per part dels Usuaris abans d'utilitzar els nostres serveis, que inclouen: l'aplicació NUSHU AR, el suport en paper NUSHU i els nostres portals web (en endavant, els Serveis). En utilitzar els Serveis, els Usuaris confirmen que estan d'acord amb els nostres Termes i Condicions. Si no acceptes els Termes i Condicions descrits més avall, no utilitzis els Serveis de MINUSHU S.L.

En accedir als Serveis de MINUSHU S.L., certifiques que:

 • - Ets major d'edat o tens l'edat suficient per donar el teu consentiment a un contracte.
 • - Tens el dret i la capacitat legal per acceptar aquest acord.
 • - Has llegit l'Avís Legal i els Termes i Condicions, la Política de Privacitat i les Condicions de Contractació i estàs d'acord en complir-les, i et fas responsable de l'ús que el/s nen/es i/o nena/es dels que siguis responsable facin dels nostres Serveis.

Si tens menys de 18 anys, has d’ensenyar aquesta pàgina als teus pares o tutors perquè llegeixin i entenguin els Termes i Condicions i els acceptin en el teu nom i puguin fer-se responsables de complir amb el que es diu a sota. Els pares o tutors han d'explicar als nens que utilitzin els Serveis de MINUSHU S.L. en què els incumbeixen aquests Termes i Condicions.

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’onze de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, enumerem les dades següents: MINUSHU S.L. és l'empresa titular dels portals web associats, de l'aplicació NUSHU AR i del suplement NUSHU (d’ara endavant, els Serveis).

Les dades de l'empresa MINUSHU, S.L són els següents:

Domicili: C / Llacuna, 162-164 08018 Barcelona C.I.F: B-66592973 Telèfon: 935991592 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44.971, foli 76, full B 472.846, inscripció 1 (d’ara endavant, MINUSHU). Contacte: info@minushu.com

USUARIS:

L'accés i/o ús dels Serveis atribueix la condició d'Usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, l'avís legal i els Termes i Condicions d'ús aquí reflectits. . És obligatori que els menors de 18 anys que utilitzin els Serveis ho facin amb el consentiment dels seus pares i/o tutors legals i sota la seva supervisió.

PROTECCIÓ DE DADES:

MINUSHU S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Consulta la nostra Política de Privacitat per saber-ne més.

ÚS DE COOKIES:

Alguns dels Serveis de MINUSHU S.L. utilitzen cookies.

Consulta la nostra Política de Cookies per saber-ne més.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MINUSHU S.L. per si mateixa o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus Serveis, així com dels elements continguts (presents, passats o futurs) que hi apareguin (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). MINUSHU S.L. té tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MINUSHU S.L . Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MINUSHU S.L. .

Amb subjecció a un estricte compliment d'aquests Termes i Condicions, MINUSHU S.L. atorga als Usuaris una llicència limitada, no exclusiva, revocable, personal i intransferible per a descarregar, mostrar, veure, usar i reproduir els Serveis (excloent el codi font). Aquesta llicència limitada permet als usuaris utilitzar els Serveis, però no dóna cap tipus de dret sobre aquests. En qualsevol cas, MINUSHU S.L. manté la propietat dels Serveis. Si els Usuaris infringeixen aquests termes i condicions, el seu dret a usar els Serveis cessarà immediatament i, per requeriment de MINUSHU S.L., hauran de tornar o destruir qualsevol còpia dels materials que tinguin. En el cas que ho considerés necessari, MINUSHU S.L. podria emprendre accions legals contra les persones que atemptessin contra la seva propietat intel·lectual.

CÀRRECS

Alguna de les funcionalitats dels Serveis oferts per MINUSHU S.L. és de pagament.

Per aquest motiu, recomanem expressament que els tutors legals supervisin l'activitat dels menors a càrrec seu quan facin ús dels Serveis de MINUSHU S.L. . MINUSHU S.L. posa totes les mesures possibles per evitar que menors puguin fer compres a través d'Internet a través dels Serveis, però és responsabilitat dels tutors impedir que ho facin, per la qual cosa MINUSHU S.L. no es fa responsable si un menor ha efectuat compres a través dels Serveis. El proveïdor de serveis d'Internet pot cobrar per donar accés a la connexió necessària per crear un compte, per fer pagaments i/o per utilitzar els Serveis. En accedir als Serveis des d'un telèfon mòbil o un ordinador, podria incórrer en despeses de xarxa addicionals, segons el seu contracte. MINUSHU S.L. no es fa responsable d'aquestes despeses.

Pot ser que, per tal que l'aplicació funcioni correctament, els Usuaris hagin de descarregar-se i imprimir un arxiu o adquirir una publicació. El cost d'aquest procediment anirà a càrrec dels Usuaris.

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I ACCÉS

MINUSHU S.L. produeix contingut informatiu i lúdic per a nens, en suport imprès i per a aplicacions mòbils. MINUSHU S.L. produeix suplements en paper i una aplicació de realitat augmentada, que necessita els suplements en paper per a funcionar.

El paper es pot adquirir paral·lelament en comprar diaris en els quals es distribueix o descarregant i imprimint l'arxiu des de la nostra pàgina web. Per utilitzar l'aplicació, s'aplicaran càrrecs en funció del compte d'Usuari. Hi ha diversos tipus de comptes:

 • - Demo: L'usuari ha proporcionat el seu correu electrònic i pot gaudir de la primera missió gratis. Si no completa el registre en menys de 24 hores, haurà de tornar a proporcionar el seu correu.
 • - Prova: Els usuaris registrats podran provar un nombre limitat de missions de forma gratuïta, que pot variar. Consultar la pàgina web per saber exactament de quin nombre de missions gratis disposen.
 • - Subscripció: L'usuari subscrit pagarà una quota (especificada a la pàgina web) per gaudir de tot el contingut, que s'ampliarà periòdicament. Si deixa de pagar la subscripció, no podrà accedir al contingut de pagament i tornarà al compte d’usuari de Prova.

MODALITATS DE CONTRACTACIÓ

Si l'Usuari vol subscriure’s, podrà contractar els serveis de MINUSHU S.L. de dues formes segons el suport que vulgui adquirir.

 • 1. Adquisició del suport en paper: L'Usuari podrà adquirir el suport en paper a través dels diaris que distribueixen les missions. També podrà descarregar-se els suports gratis des de la web. L'usuari es farà càrrec dels costos de connexió i d'impressió que aquest procés pogués comportar.
 • 2. Contractació de la Subscripció de l'aplicació: Un cop l'Usuari s'ha registrat, té l'opció d'accedir a contingut que es renova periòdicament mitjançant una subscripció de pagament. A la web s'indiquen les tarifes d'aquesta subscripció. L'Usuari ha d'escollir la modalitat de subscripció que més s'ajusti a les seves preferències i fer la transferència a través de la plataforma de pagament Stripe. La subscripció es renova automàticament i l'Usuari pot cancel·lar-la en qualsevol moment. Si cancel·la la subscripció, l'Usuari tindrà accés als Serveis de pagament fins que acabi el període pel qual havia pagat.

No formaran part de la Subscripció els productes o Serveis que requereixin d’un pagament adicional o que no estiguin inclosos en la seva modalitat de Subscripció. El Subscriptor declara que totes i cada una de les dades i informacions comunicades a MINUSHU S.L. per efectuar la Subscripció són veraces, i MINUSHU S.L. es reserva el dret a no permetre la contractació a qualsevol subscripció (en cas de no haver-se donat d'alta encara) o cancel·lar la subscripció en qüestió sense possibilitat de reemborsament, i quedant el present contracte resolt automàticament, a tot Subscriptor que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les accions que siguin procedents.

Així mateix, el Subscriptor declara que coneix i accepta, en la seva integritat, les Condicions que regiran entre les parts a partir de la contractació amb MINUSHU S.L. dels seus Serveis.

En el cas que el nou Subscriptor sigui una persona física i per tant tingui la consideració de consumidor, independentment de la modalitat que haguessin escollit, MINUSHU S.L. procedirà a enviar-li una confirmació del contracte subscrit en suport durador al correu electrònic que el subscriptor hagués facilitat en el moment de la contractació.

Si un Subscriptor fallés a pagar una mensualitat, MINUSHU S.L. procediria a cancelar-li la Susbcripció.

Els Serveis de MINUSHU S.L. es cobren en euros. En el cas que l’entitat bancària del Subscriptor apliqués un recàrrec en concepte de canvi de divises a l’hora d’efectuar el pagament per a qualsevol dels nostres Serveis, aquest import anirà a càrrec del Subscriptor.

DRET A DESISTIMENT

Tots els Subscriptors que tinguin la condició de consumidors i usuaris, segons la Llei 3/2014 per la qual es modifica el Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s'aprova el text redifós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tindran dret a desistir de la subscripció contractada dins del termini de catorze (14) dies naturals des que el Subscriptor va obtenir la possibilitat de gaudir dels continguts de la seva subscripció, és a dir, des que el Subscriptor es va registrar a NUSHU.Per exercir el dret de desistiment, els Subscriptors han de notificar a MINUSHU S.L. a través d'una declaració en la qual quedi constància del seu desig de desistir de forma clara i inequívoca, al correu electrònic info@minushu.com o a l'adreça física:

MINUSHU S.L. C / Llacuna 162-164 08018 Barcelona ESPANYA

Per fer-ho, poden utilitzar aquest formulari. En el cas que el Subscriptor exerceixi el seu dret de desistiment, MINUSHU S.L. li tornarà la part proporcional del que hagués abonat, corresponent al període restant de la seva subscripció.

NENS

Els Serveis estan dirigits a Usuaris de diferents edats, encara que estan especialment pensats per a menors d'entre 7 a 11 anys. No obstant això, qualsevol persona pot accedir als Serveis. Els usuaris menors de 18 anys han d'usar els Serveis només amb el permís d'un pare, mare o tutor. Els pares o tutors de qualsevol nen menor de 18 anys que faci servir els Serveis ha de revisar els Termes i Condicions amb deteniment. Si els tutors permeten a un nen o nena accedir, veure o escoltar contingut dels Serveis, seran els únics responsables de decidir si el contingut és apropiat o no per al/la menor.

En utilitzar els Serveis o permetre que un menor a càrrec seu els utilitzi, els tutors accepten els missatges i el contingut que distribuïm i renuncien a la possibilitat de començar, participar o donar suport a una acció legal en contra de MINUSHU S.L. a causa del seu contingut.

En el cas que alguna informació no sigui del seu grat o no consideri que el/la menor a càrrec seu hagi d'estar exposat/da a aquesta informació, no han d'utilitzar els Serveis de MINUSHU S.L. ni deixar que el/la menor els utilitzi.

En el cas que el/la menor ja hagi vist, llegit o jugat amb el contingut dels Serveis, recordem que la responsabilitat de controlar el contingut al qual tenen accés els menors recau sempre en els seus tutors legals, de manera que MINUSHU S.L. no se’n fa responsable.

WEBS I INFORMACIÓ DE TERCERS

En el cas que als Serveis hi hagués enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, MINUSHU S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MINUSHU S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades, tret que s'especifiqui expressament.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Ni MINUSHU S.L., ni els seus afiliats, ni directors, ni treballadors, ni distribuïdors ni subcontractats (que col·lectivament anomenarem 'Col·lectiu Minushu') garanteixen completament la infal·libilitat dels Serveis.

Els Usuaris accepten que utilitzen els serveis sota el seu propi risc. Tots els materials i Serveis que ofereix MINUSHU S.L. no donen dret als Usuaris a tenir cap tipus de garantia sobre aquests.

No garantim que:

 • - Els Serveis compleixin amb les expectatives dels usuaris i estiguin lliures d'errors i/o defectes.
 • - Que els Serveis siguin infal·libles o que siguin ininterromputs
 • - No hi hagi escletxes de seguretat per agents externs que no estiguin sota el nostre control.
 • - Que els missatges distribuïts pels Serveis siguin immutables.
 • - Que els Usuaris estiguin d'acord amb el contingut dels Serveis.

INDEMNIFICACIONS

Els Usuaris estan d'acord a defensar i indemnitzar MINUSHU S.L. i els seus afiliats, desvinculant-los de qualsevol responsabilitat, i accepten que no es facin càrrec de queixes, pèrdues, costos i despeses, incloent-hi tarifes d'advocats, que puguin generar-se de:

 • - L'ús o activitats que els Usuaris facin dels Serveis (siguin majors o menors d'edat).
 • - La violació d'aquests Termes i Condicions que facin els usuaris.
 • - MINUSHU S.L., en cap cas, es fa responsable de conductes il·legals.

SUSPENSIÓ I/O FI DEL SERVEI

MINUSHU S.L. es reserva el dret de suspendre o canviar qualsevol servei o característica dels Serveis en qualsevol moment, per qualsevol raó, i pot o no anunciar-ho.

TERMINI DELS TERMES I CONDICIONS

Els Termes i Condicions descrits tindran efecte fins que el contracte es rescindeixi per qualsevol dels dos costats. Els Usuaris poden suspendre la seva relació amb MINUSHU S.L. per qualsevol moment i raó en donar-se de baixa dels nostres Serveis.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Els Serveis es troben dins de la Legislació Espanyola. Els Usuaris han de complir amb les lleis, estatuts o regulacions aplicables al seu ús dels Serveis. Encara que els Serveis puguin estar disponibles en qualsevol part del món, no ens fem responsables si un usuari accedeix o utilitza els nostres Serveis en un país on estigui prohibit per llei utilitzar-los. Aquelles persones que accedeixin als Serveis des d'un país que no sigui Espanya ho fan per pròpia iniciativa, sota el seu propi risc i d'acord amb les lleis locals.

No es poden utilitzar els Serveis amb finalitats comercials o il·legals, o de qualsevol manera que pogués perjudicar MINUSHU S.L. o a una altra persona o entitat a cap lloc del món.

RESOLUCIÓ DE DISPUTES

Una versió impresa dels Termes i Condicions i de qualsevol avís donat de forma electrònica serà admissible en procediments judicials o administratius. Vostè i MINUSHU S.L. acorden que qualsevol causa que sorgeixi dels Serveis o que estigui relacionada amb ells es resoldran conforme la legislació espanyola, i ha de començar dins d'un (1) any després que la causa hagi sorgit; en cas contrari, aquesta causa quedarà permanentment resolta.

Per la present, vostè reconeix, accepta i consent que renuncia al seu dret a un judici, per un jurat o d'una altra manera, i que accepta que qualsevol demanda, acció, procediment, disputa, controvèrsia o reclam ("Disputa") que sorgeixi o es relacioni amb els presents Termes i Condicions o qualsevol de les transaccions previstes en el present o relacionats amb el servei o qualsevol competència o servei al respecte es tractaran d'acord amb els següents procediments.

Totes les parts han d'intentar negociar totes les disputes de manera informal com a mínim durant trenta (30) dies abans d'iniciar qualsevol arbitratge. Aquestes negociacions oficioses començaran després de la recepció d'una notificació per escrit que una de les parts hagi enviat a l'altra.

MINUSHU S.L. enviarà una notificació a la seva adreça, si es proporciona, i li enviarà per correu electrònic una còpia a l'adreça de correu electrònic que ens hagi proporcionat, si és el cas. Vostè pot enviar qualsevol avís a MINUSHU S.L. a les adreces que apareixen més endavant.

Si la disputa no es resol a través de negociacions informals, la disputa serà resolta de manera definitiva i exclusiva mitjançant arbitratge vinculant davant un únic mediador. Aquesta disputa serà arbitrada dins dels trenta (30) dies de la designació del mediador, llevat que les parts acordin una altra cosa per escrit.

LLes parts acorden que qualsevol mediació es limitarà a la disputa entre vostè i MINUSHU S.L. individualment. En la mesura permesa per la llei, (1) cap mediació s'unirà a una altra; (2) no té cap dret o autoritat perquè qualsevol disputa sigui intervinguda en una acció col·lectiva i vostè accepta a no promoure cap acció col·lectiva com s'estableix a continuació; no (3) hi ha cap dret o autoritat perquè qualsevol disputa sigui presentada en una suposada capacitat representativa en nom del públic en general o de qualsevol altra persona.

Si vostè té una disputa amb un altre usuari del Servei, accepta no involucrar MINUSHU S.L. (ni als seus oficials, directors, agents, filials, empreses conjuntes i empleats) en cap de les reclamacions, demandes i danys (reals i conseqüents) de qualsevol tipus i naturalesa, coneguts i/o desconeguts, sota sospita o no, divulgats i/o no revelats, que sorgeixin de o que d'alguna manera estiguin relacionats tals disputes. MINUSHU S.L. a la seva discreció, pot tractar d'ajudar a resoldre disputes entre usuaris, però no té obligació de fer-ho.

No pot iniciar accions col·lectives. VOSTÈ I MINUSHU ACORDEN QUE PEL QUE FA A LES DISPUTES DE MEDIACIÓ CADA U POT FER RECLAMACIONS A TÍTOL INDIVIDUAL, I NO COM DEMANDANT COL·LECTIU O EN NOM D'UNA ASSOCIACIÓ. Totes les disputes seran intervingudes només si són individuals i no seran ajuntades o consolidades amb cap altra demanda o els arbitratges o altres procediments que impliquin qualsevol demanda o controvèrsia d'un tercer.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions seran per escrit i es faran per correu electrònic o correu convencional. Les parts acorden que tota la correspondència serà escrita en anglès, català o castellà. Les notificacions s'han d'enviar a l'atenció de Servei al Client a info@minushu.com, si s’envien per correu electrònic, o a la següent adreça, si es volen enviar per correu postal:

Minushu – Barcelona Activa C/Llacuna, 162-164 08018 Barcelona SPAIN

Podem difondre avisos o missatges a través del Servei per informar de canvis en el servei o altres assumptes d'importància, i aquestes comunicacions seran considerades com una notificació en el moment en el qual s'enviïn.

ACORD

Aquests Termes i Condicions no es poden canviar ni es pot renunciar a cap obligació sense l'aprovació per escrit de MINUSHU S.L. . Aquestes condicions d'ús substitueixen i eliminen qualsevol negociació i entesa prèvia entre els usuaris i MINUSHU S.L. . La incapacitat de MINUSHU S.L. o una altra part de fer complir el que disposa en aquests Termes i Condicions no significarà la seva renúncia completa ni parcial. Si un tribunal declara nul·la i inaplicable qualsevol de les disposicions d'aquests Termes i Condicions, no tindrà cap impacte sobre la resta de disposicions d'aquests Termes i Condicions. Tampoc negarà que aquesta disposició sigui aplicable en altres circumstàncies. Aquesta disposició podria esmenar o modificar-se en la mesura que sigui necessari perquè quedi dins dels límits legals.

Aquests Termes i Condicions i qualsevol litigi que es derivi o estigui relacionat amb ells serà regit i interpretat d'acord amb les lleis d'Espanya que siguin d'aplicació (independentment de les disposicions en conflicte legal) i totes les parts acorden sotmetre a la jurisdicció dels Tribunals d'Espanya pel que fa a qualsevol reclamació, litigi o assumpte derivat de o relacionat amb els Serveis i accepten l'expedició de documents legals relacionats amb l'inici de procediments i accions per correu certificat o registrat.

MISCEL·LÀNIA

Res del que conté aquests Termes i Condicions és en derogació del nostre dret a complir amb les sol·licituds governamentals, judicials i d'aplicació de la llei o els requisits relacionats amb el seu ús del Servei o la informació proporcionada a o recollida per MINUSHU S.L. pel que fa a aquest ús.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

MINUSHU S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

És responsabilitat dels Usuaris estar al dia de les condicions.

SI CONTINUES UTILITZANT ELS SERVEIS DE MINUSHU S.L., AFIRMES QUE COMPLIRÀS AMB TOTS ELS TERMES I CONDICIONS AQUÍ ESTABLERTS.

Només és legalment vàlida la versió d’aquest document castellà . Aquest document està traduït al català i a l'anglès per facilitar la informació i la contractació dels Serveis per part dels Usuaris en aquests idiomes, però aquestes versions no són legalment vàlides.

Us animem a imprimir aquest document perquè estigui a la seva disposició, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Actualitzat per última vegada el 01 de juny de 2017.